Landsbygden i mitt hjärta

Bild på en kvinna, Malin Bergman

Landsbygden är en stor och viktig del av Sverige och av Krokoms kommun. De utmaningar som Sverige står inför, står också Krokom inför. Inte sällan är dock ut­maningarna större på landsbygden. En födande kvinna har längre till för­loss­ningen. En villaägare som utsatts för inbrott får vänta längre innan polisen an­länder. Samtidigt som skatten är högre är samhällsservicen ofta sämre.

Alla delar av vår fantastiska kommun har bidragit till att vi i dag är välmående och växande. Vi ser hur turistföretagare lockar besökare till Krokom från hela världen. Hur den tunga verkstads­industrin byggt vår kommun i generationer, som i stenhård global konkurrens levererar produkter till resten av världen. Hur teknikföretag har satt Krokom på världskartan.

På landsbygden i Krokoms kommun finns också våra bönder. Som producerar sund och säker mat, med god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning. Där finns också våra skogsägare. Som brukar och bevarar våra svenska skogar för kommande generationer. På lands­bygden finns små­företagare, lärare, sjuk­sköterskor och poliser, som arbetar för att säkra välfärden i kommunen.

Många människor känner en stor stolthet för byn och vad den levererar till alla invånare. Men i denna stolt­het gror också oro och frustration. Det är en frustration som bottnar i att det är orättvisa villkor beroende på var man bor.

Det finns 81 kommuner i norra och västra Sverige som ingår i de så kallade stödområdena. I 77 av de 81 kommunerna är försörjningsbördan högre än riket. Varje person i arbetsför ålder måste försörja fler unga och fler äldre. Kostnaderna blir därför också högre. I alla dessa kommuner är skatten därför också högre än rikssnittet. Krokom är inget undantag.

Tyvärr ser inte utvecklingen ljus ut, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer den demografiska klyftan mellan stad och land att öka framöver. Det riskerar att leda till ännu högre skatter, ännu större avfolkning och ännu sämre ekonomiska förutsättningar. Det här kan vi inte acceptera. Möjligheten att bo bra var du vill i vårt avlånga land är en viktig frihet som jag alltid försvarar.

Välkommen till våra medborgardialoger under oktober och november!

Nu behöver vi satsa för att lyfta hela kommunen. Vägarna ska rustas, järnvägen behöver få en hållplats i Nälden, den digitala infrastrukturen ska byggas ut och servicekontoren bevaras. Detta kommer att för­bättra förutsättningarna för att leva, jobba och för­verkliga sina drömmar i Krokoms kommun.

Men att vända utvecklingen kommer inte vara enkelt. På vissa orter är tilliten mellan med­borgaren och det offentliga allvarligt hotad. Det är en utveckling som inte går att försvara. Det är en utveckling som vi måste vända. Och det är en utveckling som vi bara kan vända till­sammans, genom mer samarbete och smarta lösningar.

Tillsammans ska vi utveckla kommunen. Du ska ha rättvisa villkor, oavsett var du bor.

Bild på en kvinna, Malin Bergman
  • Malin Bergman, C
  • Kommun­styrelsens ord­förande / kommunal­råd
  • 0640 161 08

Meny