Utan karta står allt stilla

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Linda är kartingenjör och här berättar hon om varför det är så viktigt att ha bra kartor som underlag. Kartan är helt enkelt nödvändig för att bra beslut ska fattas.

Kartfunktionen är med i hela samhällsbyggnadsprocessen, kanske lite i skymundan, men utan karta står kommunen stilla skulle jag vilja påstå. Jag ska försöka förklara hur jag tänker.
Kartan används som underlag i en mängd beslut, exempelvis bygglov, skolskjuts och snöröjning. Hur skulle det se ut om kommunen inte kunde ta beslut i dessa frågor?

Kartan är också ett underlag för kommunens planering. Utan karta kan plan­arkitekterna inte ta fram nya detaljplaner. Utan detaljplaner skapas inga nya bostads- eller handels­områden. Hur ska kommunen kunna utvecklas då? Förstår ni hur jag tänker?

Vi servar andra – tar fram kartor som visar var olika saker finns eller kan användas som underlag för planering eller beslut. Gatunamn och adresser tänkte jag att jag skulle prata lite om också. Jag är nämligen med och tar fram förslag på nya gatunamn. Själva beslutet tas sedan i sam­hälls­byggnads­nämnden. Det är inte bara att ta ett namn vilket som helst, som många kanske tror. Vi ska förhålla oss till god ortnamnssed och man vill gärna ha en historia runt namnet, så man brukar få forska lite.
Jag ser också till att alla som bygger nytt får en adress och ändrar befintliga adresser om det behövs.

Adresser behövs för att underlätta för alla att hitta rätt. Det du som fastighets­ägare kan tänka på är att skylta upp ditt adress­nummer på din byggnad. Kommunen samarbetar med både Lantmäteriet och Trafikverket. Registrerar jag en byggnad eller en adress slår det igenom direkt i Lant­mäteriets kartor. Nya vägar och gatunamn rapporteras till Trafikverket, som i sin tur meddelar Lantmäteriet att lägga in dessa i sina kartor.

Jag får en del samtal om felande adresser eller att kartan inte innehåller nya vägar eller byggnader. I nästan alla fall så är det rätt registrerat och uppdaterat hos oss. Det som många kanske inte tänker på är att det finns en stor mängd av olika kartmotorer (till exempel Hitta, Eniro, Google) och navigations­system (gps:er) som kanske inte använder data från Lantmäteriet eller Trafikverket. Varifrån hämtar de sina data och hur ofta uppdateras dessa?

Med en uppdaterad karta och korrekta adresser kan vi ta bra beslut och hitta rätt!

  • Linda Eriksson
  • Kartingenjör
  • 0640 161 00

Meny