Med blicken framåt

Två flickor på en grusväg med cykel

Inlandsupproret, bensinupproret, landsbygdsupproret. Initiativen under våren är flera och samlar hundratusentals människor över hela landet. Men den underliggande frustrationen och budskapet från människor över hela landet är densamma: den nationella politiken ser inte till hela Sveriges förutsättningar. Krokoms kommun är inget undantag. Väguppror, skoluppror, trygghetsuppror.

Protesterna visar att vi måste diskutera landsbygdspolitik och landsbygdens förutsättningar. De mycket kraftfulla rörelser vi ser runtomkring i vår kommun visar att det finns förhoppningar om ett nytt sätt att diskutera politik. Ett sätt som tar vara på hela kommunens potential. Krokoms kommun är en kommun som ska hålla ihop. Vi vill inte ställa grupper mot varandra. Goda förutsättningar för att bo på landsbygden är därför av största vikt och förtjänar att diskuteras på alla nivåer. Att alla i hela kommunen får samma möjligheter innebär inte att allt behöver se likadant ut. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av kommunen. En närodlad politik, där beslut fattas nära människor, gör det möjligt. Därför bjuder vi efter sommaren in till ett flertal medborgardialoger runt om i bygderna.

På landsbygden skapar man sin egen tillvaro och den kreativa möjligheten tilltalar många.Vi vill skapa en modern landsbygd. Krokom är en kommun vars framgång bygger på handel, turism, kreativitet och hårt arbete. En trend jag kan se är att entreprenörer och investerare vill vara i en miljö som är kombinerad med en aktiv fritid. Ett liv på landsbygden är framtiden för många då det är lätt att hitta folk att samarbeta med och man känner sina grannar och folk i bygden. På landsbygden skapar man sin egen tillvaro och den kreativa möjligheten tilltalar många. Här kan man känna sig mer fri och oberoende. Den här miljön stimulerar företagande och det egna drivet!
Nu är jag och mina kollegor intresserade av att höra vad du ser för möjligheter och utmaningar i din vardag eller globalt, och hur du vill utveckla det. Både stora och små idéer är viktiga för att vi tillsammans ska kunna skapa ett tryggt, jämställt, frihetligt, medmänskligt och grönt Krokoms kommun.

Fram tills vi ses i höst så vill jag önska er alla en magiskt härlig sommar!

Bild på en kvinna, Malin Bergman
  • Malin Bergman, C
  • Kommun­styrelsens ord­förande / kommunal­råd
  • 0640 161 08

Meny