Bidra till att någon växer

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Bertil har ett av Sveriges viktigaste jobb. Hans uppdrag är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsvariationer ska få en menings­full sysselsättning.

Jag arbetade tidigare som handläggare på Arbetsför­medlingen i Krokom, men har fått den stora äran att jobba på Stöd och Service här på Krokoms kommun. Jag började mitt arbete som arbets­konsulent inom daglig verksamhet i januari.

Mitt arbete går i första hand ut på att skapa förut­sättningar för att våra medborgare med funktions­variationer ska få möjlighet till en utvecklande och meningsfull sysselsättning under arbetstid.

I mitt jobb är ingen dag den andra lik utan jag har den stora möjligheten att själv påverka hur mina arbets­veckor ska se ut. I mitt uppdrag ingår det att lära känna dessa fantastiska människor och deras intressen och förmågor för att ta tillvara och utveckla dessa. Det innebär också att jag behöver ha ett gott samarbete med arbetsgivarna i vår kommun, arbets­givare som ser potentialen i stället för hinder hos våra arbetstagare. I mitt arbete behöver jag även ha ett bra samarbete med mina kollegor som handleder arbets­tagarna.

Förutom glädjen jag möter när jag träffar våra arbets­tagare på deras arbetsplatser eller på fritiden runtom i Krokom, så är jag lite extra glad och stolt för de två arbetstagare som har visat sådana fram­steg att de nu gått vidare till anställning hos Samhall. Att gå från daglig verksamhet till att vara egen­försörjande via en anställning är ett stort steg. Kan jag sporra fler att kunna/våga ta detta steg är det, förutom en samhälls­ekonomisk vinst, en stor framgång för dessa kommun­invånare.

På min fritid tycker jag om alla former av idrott. På vintrarna är det skidor både utför och på tvären som gäller och sommartid blir det mestadels löpning, cykel och orientering. Utöver detta är jag engagerad i KD55:s fotbollsverksamhet, där jag har en son som spelar i P08. Jag tycker att det är viktigt att bidra till föreningslivet för att ge våra ungdomar möjligheter till meningsfulla sysselsättningar på fritiden.

  • Bertil Nordqvist
  • Arbetskonsulent
  • 0640 161 00

Meny