Vatten är inte självklart

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Sven är arbetsledare på vatten och renhållning, här får du läsa om vad han gör på dagarna. Han har jobbat med vatten- och avloppsrening i Krokom i fyrtio år.

Det är jag plus fyra maskinister som sköter driften av kommunens vatten- och avloppsan­lägg­ningar. Totalt har vi över hundra anläggningar att sköta om. Det är vattenverk, avloppsrenings­verk, avloppspumpstationer, vattentryckstegringar och vattentorn/reservoarer. Vi utgår från gamla vattenverket på Brovägen 6 i Krokom. En vanlig arbetsdag börjar normalt med att vi går igenom styr- och övervakningssystemets bilder för att se om något är fel. Vi har även ett antal flödes­rapporter som vi går igenom och ett läckageprotokoll där vi förhoppningsvis ser om vi har någon vattenläcka.

Ett par dagar i veckan har vi avsatt till själva driften av verken. Då kollas bland annat att pumpar, rensgaller, motorer, slamavvattnare, kemikaliedoseringar, slamskrapor med mera fungerar som det är tänkt. Kemikalier ska fyllas på och uppmätta mätvärden och avläsningar ska antecknas i journaler. Det är även viktigt att se till att verkens processer fungerar. Även om många av våra anläggningar har fjärrövervakning så kan inte den ersätta våra besök på plats för att ”känna, höra och se”.

En stor del av tiden går åt till provtagning, både schemalagd och icke schemalagd. På våra avloppsverk tar vi bland annat prov på både inkommande och utgående avloppsvatten. Vi har krav på vad vi får släppa ut av till exempel fosfor och biologiskt och kemiskt syreförbrukande ämnen. Vi tar även prov på vårt slam. Vi tar också prover på de sjöar som är mottagare av vattnet från våra avloppsreningsverk. Det gör vi för att upptäcka eventuell påverkan från vår verksamhet. På dricksvattnet tar vi prov på råvattnet, på det utgående dricksvattnet samt på dricksvattnet ute hos kund.

Vi arbetar vardagar mellan 7 och 16. Övrig tid på dygnet, vardag som helg, så har vi en jourgrupp bestående av oss fem plus tre stycken rörläggare som turas om att ha jour. När vi har jour så gäller det att åka ut och åtgärda de larm som kommer via joursökaren. Viktiga funktioner på verken är larmade via automatlarm och dessutom kan du som är kund larma oss vid allvarliga fel som till exempel avloppsstopp och vattenläckor.

Nu när du som läser detta ser oss i våra vita servicebilar så vet du förhoppningsvis lite mer om vad vi arbetar med. Kom ihåg att vatten inte är självklart!

  • Sven Rehnsbo
  • Arbetsledare Vatten och renhållning

Meny