Tillsammans gör vi kommunen bättre

Malin Bergman med fjällvy i bakgrunden

Kommunen har under en tid samlat olika underlag, utredningar och planer. Under hösten kommer vi att genomföra ett antal medborgardialoger för att få höra just dina synpunkter på hur vi tillsammans ska lösa framtidens utmaningar och vilka vägval som ska göras.

Mötena kommer att genomföras med öppna frågeställningar snarare än att ge svar. Jag ser mycket fram emot att träffa er och att få utveckla dialogen. Medborgardialogerna ska integreras som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen med syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förut­sättningarna för människor och samhällen över hela världen, så även för oss i Krokoms kommun. Att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden.
Den vill vi ta vara på.

Dessa övergripande förändringskrafter och nedanstående trender kommer enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) påverka det kommunala uppdraget i framtiden:

 • Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
 • Stigande förväntningar på välfärden
 • Hårdare konkurrens om kompetens
 • Ökad polarisering
 • Ökad bostadsbrist
 • Ökat fokus på landsbygden
 • Förändrat medielandskap
 • Minskad tillit
 • Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
 • Ökat kommunalt fokus på integration
 • Ökad osäkerhet i världen
 • Fler geopolitiska konflikter
 • Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Utifrån dessa övergripande förändringskrafter och trender vill vi tillsammans med er skapa en modern landsbygd som ger plats för växtkraft. Landsbygden är själen i vår kommun. Här ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar.

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden. Den vill vi ta tillvara på. Tillsammans kan vi göra vår kommun ännu bättre. Tillsammans med er blickar vi framåt.

Bild på en kvinna, Malin Bergman
 • Malin Bergman, C
 • Kommun­styrelsens ord­förande / kommunal­råd
 • 0640 161 08

Meny