Nu lyfter vi mot Krokom 2035

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla kommunen och samtidigt bevara vår karaktär.

Engagemang är ett ord som utstrålar positiv kraft. Det signalerar att man som individ är beredd att avsätta tid och resurser på olika sätt för att åstad­komma utveckling eller bevarande, ofta tillsam­mans med andra. Engagemang kan i princip inte prissättas eftersom utan detta stannar hjulen. Ibland är engagemang synonymt med ideella insatser men lika ofta talas det om värdet av engagemang på arbetsplatsen.

När Krokoms kommun nu går in i en fas där alla tillgängliga undersökningar och utredningar visar att samhällstrenden är urbanisering, kompetens­brist, ökade kostnader och högre försörjningskvot (det vill säga att färre ska försörja fler) är det därför helt avgörande med engagemang från alla och envar. Ska vi kunna utveckla kommunen och bevara både karaktär och kvalitet måste vi tänka tillsammans.

Ska vi kunna utveckla kommunen och bevara både karaktär och kvalitet måste vi tänka tillsammans.

Därför kommer vi under våren och hösten inleda olika typer av dialoger, idéforum och möten för att både delge fakta och möjliga lösningar men viktigast av allt få möjlighet att tillsammans med er alla hitta den bästa vägen fram till 2035. Vi vill helt enkelt lyfta blicken och istället för att bli omständigheternas fånge skapa det bästa samhället för både stad och land.

Vi vill helt enkelt lyfta blicken och istället för att bli omständigheternas fånge skapa det bästa samhället för både stad och land.

Vi som arbetar i Krokoms kommun måste möjlig­göra ett samskapande men utan ert enga­gemang kommer vi att misslyckas. Med ert engagemang kommer vi däremot att lyckas. Därför hälsar jag er alla välkomna till lyftet mot 2035!

Jonas Törngren, kommundirektör
Vårt Krokom, nummer 1/2019

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny