Vi är en viktig med­spelare för många människor

Socialförvaltningens uppdrag är stort, brett och viktigt. Vi står inför stora utmaningar men har samtidigt många positiva projekt på gång. Jag vill dela med mig av några av de viktigaste sakerna som vi står inför just nu.

Porträttbild på Anna Berkestedt Jonsson, socialchef

I min förvaltning jobbar ungefär 600 personer och varje år är det ett stort jobb med att få ihop bemanningen inför sommarsemestrarna. Vi började redan i höstas med det här arbetet och har jobbat intensivt hela våren. Trots det har det varit stora problem med att kunna fylla luckorna eftersom det handlar om så väldigt många människor. Vi har en mängd idéer på hur vi ska komma tillrätta med det här på sikt och här är kommunens arbetsmarknadsenhet en viktig kugge.

Krokoms kommun ligger väldigt bra till på riksnivå när det gäller att få människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden till att få ett jobb. Vi kommer slå ihop arbetsmarknads­enheten med integrations­avdelningen och genom den förändringen kommer Krokoms kommun att bli ännu bättre på att förflytta människor från ett utanförskap till innanförskap. Jag tror att det är en av nycklarna till att säkerställa bemanningen inom vården på sikt.

För länets kommuner har rekryteringen av socionomer varit ett problem och en hel del åtgärder vidtas nu för att komma tillrätta med det. En av dessa åtgärder är det nära samarbetet med Mittuniversitetets programråd för socionomprogrammet där Krokoms chef för individ- och familjeomsorgen sitter med. Det här samarbetet ger många fördelar, en av de viktigare är att få möjlighet att marknadsföra den del av socionomyrket som är allra svårast, nämligen myndighetsutövningen. Att ha ett nära samarbete med universitetet tror jag är jätteviktigt av många skäl, ett är att vi på det sättet kan knyta till oss studenter som väljer att göra sin praktik hos oss.

En spännande nyhet i höst blir öppningen av den gemensamma familjecentralen som kommer att finnas i samma hus som folktandvården i Krokom. Här kommer besökarna att kunna träffa BVC-sköterskan samt personal från individ- och familjeomsorgen och öppna förskolan. Vi har varit på studiebesök i Strömsund som sedan en tid tillbaka har en familjecentral där hälsocentralen och kommunen samverkar. Strömsund lyfts fram som en förebild i länet och vi tror på det är sättet att arbeta.

Anna Berkestedt Jonsson, Socialchef
  • Anna Berkestedt Jonsson
  • Socialchef
  • 0640 161 00

Meny