Nu gäller det att bo­stads­byggandet kommer igång

Målet är att Krokoms kommun ska ha 16 000 invånare år 2030. Idag är vi knappt 15 000 och det kanske inte låter så dramatiskt med att bli tusen fler på tio år?

Ulla Schill, Samhällsbyggnadschef

Faktum är att det är en ganska svår nöt att knäcka. Redan idag har vi en brist på bostäder i de södra delarna och därför gäller det att få igång bostadsbyggandet. På det här uppslaget kan du läsa om en del av de projekt som är på gång, det händer en hel del i Krokoms kommun just nu och det tycker vi är riktigt roligt.

För att göra det möjligt att växa måste kommunen se till att ha detaljplaner som ger möjlighet att bygga nya bostäder. Idag har vi antagna planer och planer som är på gång i närtid som möjliggör bostäder för minst femhundra nya invånare fram till 2021.

En del projekt har kommit igång, det handlar om Kvarna i Krokom, Sånghusvallen i Ås och Blixt-Antons i Ås

Men det räcker inte om vi ska nå målet, det behöver byggas ännu fler bostäder. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan över Älvområde Krokom, ett område som sträcker sig från Ösabacken i söder till Krokom och Aspås i norr. Det här området tror vi kan bli en motor för hela kommunen och planen kommer att ge svar på var tillväxten kommer ske. Att saneringen av kisaska på Hissmofors äntligen har kommit igång är bra på flera sätt. Först och främst är det naturligtvis efterlängtat att kisaskan äntligen ska tas bort och när saneringen är klar blir det möjligt att bygga nytt även här.

Vi kommer att behöva göra stora investeringar i samband med att vi växer. För att säkra vattenleveransen till nya bostäder och industritomter i Ås startar vi i höst bygget av en 2,1 kilometer lång huvudledning för vatten. När det blir fler som bor i vår kommun ökar också behovet av förskolor, skolor, idrottshallar och
badhus.

Min förvaltning har ett brett uppdrag. Förutom samhällsbyggnad har vi bland annat även ett ansvar för maten till våra skolor och äldreboenden. Under våren blev det klart att vi kommer att köpa in potatis till kommunens skolor och äldreboenden från en lokal leverantör från och med mars nästa år. Det här känns fantastiskt bra, att handla lokalt är ju det vi helst av allt vill göra. Det är dock inte så enkelt eftersom vi inte
får ställa krav på att det ska vara lokalt när vi upphandlar, alla leverantörer måste kunna vara med och konkurrera på samma villkor. Men det vi kan göra för att de lokala producenterna ska kunna vara med och lägga bud är att ”öppna upp” för vissa varugrupper – potatis är en av de varugrupperna.

Meny