I Krokom har våra med­arbetare en huvud­roll

Krokoms kommun står inför stora utmaningar. Under de närmaste tio åren går nästan var tredje medarbetare i pension, sammanlagt runt 500 personer. Läget är detsamma i de flesta av Sveriges kommuner och det betyder att det dessutom kommer bli stor konkurrens om arbetskraften.

Kvinna kramar ett träd, Tyresta nationalpark.

Vi behöver därför vara en riktigt bra arbetsgivare så att befintliga medarbetare stannar kvar och nya söker sig till oss.

Jag sökte mig till Krokoms kommun och jobbet som HR-chef för att jag ville ha en ny utmaning. Jag såg Krokom som en framåt kommun med många spännande saker på gång, och den känslan har verkligen bekräftats under det dryga året jag har jobbat här. I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Vi är en ganska liten organisation i jämförelse med många andra kommuner och närheten och tryggheten mellan människor skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Det jobbar vi hårt för att ta vara på eftersom vi tror att det hör till det som är allra viktigast för att våra medarbetare ska trivas.

Närheten och tryggheten mellan människor skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje.

Det är medarbetarna som har huvudrollen i vår organisation. Jag tycker mycket om Krokoms vision, att göra plats för växtkraft. Den omfamnar vår viktiga uppgift i att ge bästa tänkbara service till dig som bor i vår kommun. Den omfamnar också våra medarbetare och jag vill att alla som jobbar i Krokoms kommun ska känna växtglädje. Det ska vara roligt att utveckla såväl verksamheten som sig själv. Att känna växtglädje är precis det som jag tror är grunden till en arbetsplats där medarbetarna trivs!

Mitt jobb som HR-chef handlar om att arbeta för att vi ska bli en ännu bättre arbetsgivare och vara en attraktiv arbetsplats. Under de kommande åren kommer vi fokusera på att stärka vår värdegrund. Vi vill att de som kommer i kontakt med oss ska uppleva oss som välkomnande, nära, modiga och pålitliga. För att nå dit behöver vi utveckla det goda ledaroch medarbetarskapet i Krokoms kommun.

Jag tror att vi har en fantastiskt rolig och utvecklande resa framför oss och jag hoppas att alla ni som vi finns till för kommer att känna och märka att vi utvecklas och att vi spritter av växtkraft! 

Meny