En spännande höst­termin står för dörren

Just nu är vi mitt i ett skönt och avkopplande sommarlov, det är en välbehövlig vila för både elever och personal. Egentligen borde läsåret kanske vara indelat på ett annat sätt, vårterminen blir väldigt lång och när sommarlovet börjar närma sig är det många som är väldigt trötta.

Bild på Birgitta Lundgren

Höstterminen kommer att bli spännande. Vi har anställt en ny verksamhet för skolan, Angelica Faktus, och hon börjar i mitten av augusti. Angelica kommer närmast från Mörsil där hon har varit rektor. Utöver det uppdraget har hon även varit processtödjare för Skolverket som handplockade henne mot bakgrund av det goda arbete hon har utfört i Mörsil. Uppdraget för Skolverket handlar om hur man kan minska elevers problematiska frånvaro och öka deras kunskapsmål. Detta var en stor utmaning för Mörsil som tog emot många nyanlända under 2015 med barn som förstås hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen på grund av bristande språkkunskaper. Angelica har vänt trenden med nedåtgående resultat för skolan i Mörsil, ett arbete som har uppmärksammats på nationell nivå.

Vi är jätteglada över att ha knutit Angelica till vår kommun.

Våra lokaler har varit en stor utmaning för oss i år. Flera av våra verksamheter har tvingats flytta på sig på grund av vattenskador som har krävt en omfattande renovering och det är förstås besvärligt för både barn och personal. Dessutom innebär det extra kostnader för vår redan ansträngda ekonomi.

Budgetarbetet inför 2019 är i full gång och ramen som vi har att förhålla oss till ställer krav på besparingar om 5,3 miljoner kronor. Det är inte klart än hur vi ska lösa det, i höst ska detaljbudgeten vara klar för nämnden att fatta beslut om.

En annan utmaning är hur vi ska få tag på behörig personal till våra lediga tjänster. Bristen på behöriga pedagoger i skola, förskola och fritidshem är stor. Om utbildningarna fanns vid Mittuniversitetet skulle rekryteringen underlättas. En annan förhoppning är att vi kan få till samma lösning som man har i Dalarna där det är möjligt för pedagoger i vissa grupper att arbeta femtio procent samtidigt som de studerar på 75 procent. Det skulle kunna vara ett sätt att knyta till sig nya medarbetare som på sikt blir behöriga pedagoger.

Meny