Många och nära skolor för våra med­borgare

Litet men tillräckligt stort. Så tycker jag att det är att arbeta i Krokoms kommun, och jag tror att många av våra cirka 600 lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger håller med mig.

Porträttbild på Birgitta Lundgren

Vi bor och lever i en stor kommun till ytan, men storleken ger oss också en möjlighet att jobba tätt ihop. Inom vår förvaltning finns till exempel tolv rektorer och sex förskolechefer. Det är en hanterbar grupp som kan jobba med utveckling och göra satsningar som gagnar hela kommunen.

Men vi är heller inte för få, utan vi hittar kraft att skapa utveckling. Det har bland annat lett till att alla förskolor i kommunen jobbar mycket tillsammans med fortbildning. Det blir effektivare, billigare och framför allt den blir av!

Majoriteten i kommunen gick till val på att behålla alla skolor. Det innebär att många elever får gå i skolan nära sitt hem, men med vår geografi får många ändå resa.

Bor man i Gunnarvattnet och går i årskurs sju, ja då blir det långt ner till Föllinge där skolan ligger. Men i jämförelse med andra kommuner av samma storlek och invånarantal har vi väldigt många skolor. Vi har 16 skolor, 23 förskolor och sex bibliotek plus bokbussen som åker runt i hela kommunen.

Många och nära skolor skapar utmaningar. Valsjöbyn är till exempel en skola som ligger elva mil från Krokoms tätort. Här finns elever från hela Hotagsbygden och läraren för F-6-klassen bor i Rötviken. Det går femton barn på skolan.

Med små enheter och många årskurser följer man som lärare varje individ för att nå kunskapskraven i alla ämnen. Modersmål i samiska har vi till viss del fjärrundervisning på och nu tittar vi på den möjligheten även för moderna språk i årskurs 6. Vi bussar också barn till grannskolor för att ha till exempel slöjd, hemkunskap och simning allt för att lösa våra utmaningar.

Det går alltid att fundera över om en elev lär sig bättre eller sämre i en liten skola med få lärare och integrerade klasser. Vi har under många år sett att våra elever från Krokom visar goda resultat om vi jämför oss med övriga kommuner i länet. Vi ligger även över snittet i Sverige, men har en bit kvar för att nå toppen. Våra ungdomar är redo för gymnasiet, de har en bra ryggsäck med sig. Jag är stolt över att Krokoms ungdomar står sig så bra!

Meny