Att driva, möta och om­famna för­ändringar kräver mod

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Samhällsutvecklingen går i rasande fart. Då måste även kommunens utbud följa med om de vi betjänar ska få den service man har rätt till och efterfrågar.

Alla prognoser, såväl internationella och nationella som regionala och lokala pekar på en utveckling där behoven av det offentliga utbudet kommer att öka betydligt mer än vad enbart en ökad andel äldre befolkning motiverar. Skattebetalarna vill helt enkelt ha mer för pengarna och därmed måste vi som arbetar i kommuner och landsting i snabbare takt kunna förändra hur och när vi levererar den efterfrågade servicen. I annat fall riskerar den kommunala ekonomin raseras och bara kunna räddas via ökade skatteintäkter. Sannolikt kommer vi också misslyckas möta upp de behov som finns och därmed skapas missnöje hos våra kunder.

Hur löser vi det då?

Ekvationen är inte lätt men den går att lösa. Det finns många kommuner som kommit långt med bland annat robotisering av vissa standardiserade tjänster via webben (allt från bygglov till behov av försörjningsstöd) och att kopiera deras lösningar är en väg. En annan är att själv prova olika vägar med samhällsplanering, boendeplanering, strukturförändringar och tekniska lösningar. En tredje väg är att på ett ännu bättre sätt skapa möjligheter för både medborgare och personal att komma fram med idéer till förbättringar och korta beslutsvägarna för genomförande.

De gemensamma nämnarna oavsett lösning är bra kommunikation, stegvis kontinuerlig förändring och en stor portion mod

Det krävs alla delar för att förändra i våra trygghets- och välfärdssystem.

Att inte förändra i jämn takt och stegvis riskerar att driva oss till vägval som tvingar oss till stora snabba förändringar där konsekvenserna kan vara svåra att förutsäga. Bättre då att ta kommando och leda utvecklingen dit vi vill. Ingen mår bra av att bli ”omständigheternas fånge”. Att kommunicera med alla involverade ger trygghet och ömsesidig respekt och mod krävs för att fatta beslut trots att alla inte kommer att vara överens.

Kommer vi att lyckas?

Krokoms kommun är väl skickad att möta utvecklingen framöver. Kommunen har många kreativa och drivna företagare som ständigt hittar nya utvägar. Här kan vi som organisation lära oss. Vi har också en ordnad ekonomi och behöver inte starta med ett minusresultat som ryggsäck. Det ger goda förutsättningar. Samarbetet med omkringliggande kommuner och Regionen är också under utveckling. Till detta kommer en stark vilja och stor kompetens från kommunens medarbetare. Det gör att jag är helt övertygad om att vi kommer att fortsätta vara en frisk och expanderande kommun de närmaste tio åren. Vi har alla delar som behövs.

Nu gäller det bara att våga, och att våga tillsammans.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny