Krokoms kommun växer och vi vill bli ännu fler

Ulla Schill, Samhällsbyggnadschef

Krokom växer och vi välkomnar både nya medborgare och medarbetare. I kommunens
utveckling har samhällsbyggnadsförvaltningen en central funktion. Här jobbar ungefär 150 medarbetare och vi hanterar tre områden, vatten och renhållning, plan och fastighet samt kost- och lokalvård.

Våra uppdragsgivare är medborgare, företagare och politiker. En av våra viktiga funktioner för att kommunen ska kunna växa är att planera för nya områden. Det handlar till exempel om att ta fram nya översiktsplaner, detaljplaner och att lösa markfrågor. För de som redan bor i kommunen är några av våra uppdrag att serva med viktiga samhällsfunktioner såsom vatten, renhållning, att våra barn och äldre får
bra mat samt rena, fina lokaler att vistas i och för kommunens medarbetare att bedriva sin verksamhet i.

De senaste åren har vår kommun vuxit och efterfrågan på bostäder och tomter har ökat, inte minst i Ås-området. Tomter på den femte och sista etappen i Sånghusvallen börjar säljas under kommande höst. Men även inne i Krokom planeras ett nytt bostadsområde som kallas för ”Kvarna”. På mark mitt emot Hissmovallen i Krokom planeras 18 småhustomter. I norra delen av området planeras det för ett särskilt boende och där finns det även utrymme för flerbostadshus.

Vi ser att det finns efterfråganpå tomter i centrala Krokom, nära service, skolor och kommunikationer

Sedan tidigare finns byggklara tomter till salu i Föllinge, Trångsviken, Nälden, Änge och Ytterån.

Vi vet att en del anser att vi fokuserar för mycket på vissa områden, de som ligger nära centralorten Krokom eller kommungränsen till Östersund. Jag förstår mycket väl att det kan upplevas så av medborgare som bor i de yttre delarna av kommunen, men det har visat sig att tillväxt på en ort gynnar även närliggande orter.

I den takt kommunen växer behöver vi fler medarbetare till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har jätteduktiga medarbetare idag men framöver ser jag behov av att rekrytera framför allt ingenjörer och kockar. Jag själv bor i Aspås sedan 1991. Jag tycker att Krokoms kommun är en unik kommun att bo i och som erbjuder en stor variation av boende- och livsmiljöer, från fjällnära byar till tätort. Det är också enkelt
att pendla både väster- och österut.

Jag välkomnar fler att bo och jobba här tillsammans med mig och våra medarbetare!

Meny