Innan slambilen kommer

Om din brunn töms varje år, vartannat år eller vart tredje år får du ett aviseringsbrev ca två veckor innan bilen börjar köra i ditt område. Om du inte vill ha tömningen måste den avbokas. Sista avbokningsdatum framgår i aviseringsbrevet.

Framkomlighet

  • Flytta eventuella bilar, studsmattor, stängsel etc.
  • Håll vägen i gott skick och fri från grenar och kvistar.
  • Vägens bärighet ska klara en fordonsvikt upp till 25 ton.
  • Uppställningsplatsen ska vara plan och avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnens botten ska inte överstiga 20 meter. Om avståndet är längre utgår en extra kostnad per påkopplad 10-meters slang.
  • Om du gör om brunnen eller infiltrationen gäller ny lagstiftning och avståndet får då inte överstiga 10 meter.
Bildskiss på utrymmet slambilen behöver för att kunna tömma slambrunnen.

Brunnen

  • Sly, högt gräs och brännässlor ska röjas bort.
  • Flytta krukor, ta bort solcellslampor och andra hinder.
  • Locket får inte vara låst eller övertäckt vid hämtningstillfället.
  • Brunnslocket får av arbetsmiljöskäl inte väga mer än 15 kilo.
  • Vid behov - markera brunnens plats med käpp och vimpel, så att den är lätt att hitta.

Om brunnen inte kan tömmas får du information om vad du behöver åtgärda. Beställ en extra slamtömning när problemet är åtgärdat. Observera att den nya tömningen är dyrare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny