Innan slambilen kommer

Om din brunn ska tömmas i år får du ett aviseringsbrev innan bilen börjar köra i ditt område. Om du inte behöver tömningen måste den avbokas.

Sista avbokningsdatum framgår i tömningsschemat

Du behöver inte närvara vid slamtömningen. Som fastighetsägare är du ansvarig för att slambilen kommer fram till din avloppsbrunn.

Bildskiss på utrymmet slambilen behöver för att kunna tömma slambrunnen.