Translate site

Startsida Krokoms kommun

Trygghet och säkerhet

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Så här står det i skollagen

Skollagens kapitel 6 reglerar förskolans och skolans arbete med åtgärder mot kränkande behandling. Förskolan/skolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

En plan mot kränkande behandling ska upprättas varje år. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder man avser att arbeta med under läsåret för att förebygga och förhindra kränkande behandling, samt en uppföljning av föregående läsårs insatser.

Vid misstanke om kränkningar är förskolan/skolan skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna samt vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Uppdaterad 2017-04-12 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se