Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Höjningen beror på att Skolverket har höjt inkomsttaket. Från den 1 januari 2019 är taket 47 490 kr per månad före skatt.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 januari 2019:

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år

  • Barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 425 kronor/månad
  • Barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Har du frågor kring avgifter? Kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Uppdaterad 2018-12-18 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se