Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 mars 2017

Den 1 mars 2017 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Höjningen beror på att Skolverket har höjt inkomsttaket. Från den 1 mars 2017 är taket 45 390 kr per månad före skatt.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 mars 2017:

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år

  • Barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 362 kronor/månad
  • Barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 908 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 454 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 908 kronor/månad
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 454 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 454 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Har du frågor kring avgifter? Kontaktuppgifter hittar du här till höger.


Uppdaterad 2017-02-06 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »