Translate site

Startsida Krokoms kommun

Dags att lämna ny inkomstuppgift!

Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter om vårdnadshavarnas inkomster för att vi ska kunna debitera rätt avgift för barnomsorgen.

Du som har barn inom förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare uppmanas därför att snarast lämna in uppgifter om aktuell inkomst.

Det gör du enklast genom att skicka in uppgifterna via vår e-tjänst. Klicka på länken E-tjänst barnomsorg och logga in med hjälp av din e-legitimation. Har du ingen e-legitimation kan du beställa en via din bank eller Telia. Mer information finns på www.e-legitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går även bra att använda blanketten Inkomstuppgift för barnomsorgPDF. Fyll i blanketten, skriv under och skicka den till:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Krokoms kommun, 835 80 Krokom.

Vi behöver veta hushållets sammanlagda inkomst per månad före skatt. Markera även om någon förälder är arbetslös, föräldraledig, eller studerande. Det har betydelse för både avgiften och barnets/barnens vistelsetid. Meddela också om det sker någon förändring i familjeförhållandena, som skilsmässa eller nytt samboförhållande.

Inkomstuppgift ska lämnas in även om du accepterar högsta avgift enligt fastställd taxa. Inkomsten behöver då inte specificeras.

Årlig inkomstjämförelse

Barn- och utbildningsförvaltningen gör varje år en jämförelse av hushållens deklarerade inkomster hos Skatteverket med den avgift som debiterats för barnomsorgen. Om det vid jämförelsen visar sig att du betalat för mycket eller för lite i barnomsorgsavgift kommer avgiftsjustering ske. Det innebär att om du har betalat för hög avgift kommer du att få pengar tillbaka. Om du har betalat för låg avgift kommer du att få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 300 kronor per år kommer inte att justeras.

Automatisk räkningskorrigering

Vi tillämpar automatisk räkningskorrigering. Det innebär att din faktura justeras automatiskt utifrån de förändringar som du gjort gällande inkomst, schema eller familj. Förändringarna justeras på fakturan för nästkommande månad. Debitering sker innevarande månad med förfallodag den sista varje månad.

Uppdaterad 2017-01-11 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »