Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 mars 2016

Från och med den 1 mars 2016 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 42 890 kr/mån får höjda avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den höjda avgiften beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa, från
42 890 kr/mån till 43 760 kr/mån. Nivåerna gäller under perioden 1 mars 2016 till 31 december 2016.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 mars 2016:

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år är

  • barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 313 kronor/månad
  • barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 875 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder är

  • barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 875 kronor/månad
  • barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Uppdaterad 2015-12-21 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »