Translate site

Startsida Krokoms kommun

IT i lärande

Digital komptetens i Krokoms kommuns skolor

27 mars 2018 antog Barn och utbildningsnämnden en reviderad version av Strategi för digital kompetens i Krokoms kommunPDF. Barn och utbildningsnämnden prioriterar medel för detta arbete inför budget 2019, arbetet med strategin genomförs i den takt som finansiering kan ordnas. Läs mer

Revideringen bygger på de nya nationella direktiven där digital kompetens lyfts som en viktig del i elevernas utbildning. Blanda annat har läroplanen ändrats. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under tre år genomfördes undersökningar hur digitala verktyg användes i skolorna. De har legat till grund för arbetet med Strategin. Rapporter hittar du till höger i spalten Läs mer.

Kommunen anordnar kompetensutveckling i programmering för matematik och tekniklärare samt erbjuder utvecklingsprocesser med olika teman kring digitalisering i arbetslagen.

Genom att ge alla elever i årskurserna 6-9 och alla pedagoger inom grundskolan tillgång till en dator som disponeras hela skoltiden får alla samma förutsättningar att använda IT som ett redskap för eget lärande och som ett redskap för sin yrkesutövning. Förutsättningarna för god måluppfyllelse i studierna förbättras och ger en god förutsättning för framtida yrkesliv.

Du hittar dokument med mer information kring lånet av digitalt verktyg till elever till höger under Läs mer.

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i förskolan

Förskolan har genomfört en stor satsning på iPads för att stötta barnens språkutveckling och lärande. lPaden fungerar som den nya tidens lägereld där flera barn samlas och samtalar kring foton, filmer eller lärorika appar. Dokumentationen av barns lärande förenklas för pedagogerna.

Målet är att alla förskolor ska ha tillgång till i genomsnitt två iPads per avdelning. Pedagoger har fått kompetensutveckling i form av föreläsningar och uppföljning/ handledning.

Förskolan kommer att utveckla en lärplattform (Infomentor) under 2018-2019.

Resurser i skolarbetet

Elever på alla stadier och alla pedagoger har tillgång till Googles G-suite för education. I Jämtland kallas plattformen för Zonline. Där finns programvaror och lagringsytor. Google Classroom fungerar som ett digitalt klassrum där pedagoger kan lägga upp material i form av texter eller länkar till filmer mm. samt uppgifter som eleverna enkelt når via en Internetuppkoppling. Vårdnadshavare kan inte få inloggning till systemet men tillsammans med sitt barn se Classroom eller få en sammanfattning av uppgifter via e-post.

Behöver ditt barn stöd för bättre läsförmåga och läsförståelse i form av talsyntes (Claro Read Chrome) eller rättstavningsprogram (Stava Rex och Spell right)? Alla barn i Krokoms kommuns skolor kan använda dessa i google docs då de är inloggade i Zonline/Google i webbläsaren Chrome.

För frågor vänd dig till mentor eller specialpedagog.

Krokoms kommun har ett digitalt skolbibliotek där vi ökar elevers tillgång till läromedel, fack- och skönlitteratur och film och andra medier genom digitala resurser. Vi har tillgång till NE, Nationalencyklopedin samt Sliplay med utbildningsfilm. Detta kan alla elever nå även hemifrån om de skapar en personlig inloggning när de befinner sig på skolan.

Inläsningstjänst är inlästa läromedel där alla elever har inloggning och kan lyssna på sina läroböcker.

Som tillägg har vi också Studiestöd på flera språk. Läroboken innehåller då en sammanfattning av ett kapitel på modersmålet inläst och sedan det svenska kapitlet.

InfoMentor – information om ditt barns skolgång

InfoMentor är ett system för att kvalitetssäkra arbetet med Individuella utvecklingsplaner (lUP) och skriftliga omdömen. Systemet ger också ökade möjligheter för kommunikation mellan skola och hem via Internet.

InfoMentor innehåller information om ditt barns skolgång och du som vårdnadshavare kommer att, via Internet, kunna ta del av bland annat schema, veckoplanering, boka tider för utvecklingssamtal, läsa skriftliga omdömen och kommunicera med ditt barns lärare.

Målet med införandet av systemet är att öka likvärdigheten på dokumentationen mellan skolorna, underlätta och effektivisera lärarnas administrativa uppgifter samt ge dig som förälder ökad delaktighet och insyn i ditt barns lärande och skolgång.

Läs mer om InfoMentor

Personuppgifter

Hur vi behandlar ditt barns personuppgifter kan du läsa mer om på kommunens informationssida i ämnet – om GDPR

Uppdaterad 2018-10-09 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se