Translate site

Startsida Krokoms kommun

Aspås skola, Aspås

Aspås skola ligger cirka fem km norr om centralorten Krokom. Vi har en fantastisk utsikt över den västjämtska fjällvärlden, Oviksfjällen, Anarismassivet och Åreskutan.

Aspås skolas verksamhetsidé: Med Aspås skola mot framtiden!

  • Vi är skolan för dig, nära dig
  • Vi har engagerade, positiva och kompetenta pedagoger
  • Vi har många hälsofrämjande aktiviteter
  • Vi ger eleverna goda förutsättningar att nå kunskapsmålen
  • Vi möter eleverna på ett juste sätt och ger tydliga ramar

Vi har en F-klass med 17 elever. En årskurs 1 med 6 elever, en årskurs 2 med 13 elever, en årskurs 3 med 11 elever, en årskurs 4 med 11 elever, en årskurs 5 med 10 elever och årskurs 6 med 14 elever. Totalt 82 elever (2014).

Kraftprojektet
Aspås skola deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Europeiska Socialfonden. Det riktar sig till personal på fem skolor i Jämtland. Projektets syfte är att stimulera till ett hälsofrämjande arbets- och förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten och egna vardagen.

Det ska också stimulera till hälsosammare arbetsplatser och välmående personal. En välmående och energisprudlande skola där det salutogena (hälsofrämjande) arbets- och förhållningssättet genomsyrar verksamheten.

Personalen på skolorna ska få en hög kompetens inom det hälsofrämjande området.

Olweus
Skolan arbetar efter detta antimobbningsprogram som pågår fortlöpande.

ProTem
Skolan har fem ProTem klassrum med projektorer som man dagligen använder sig av i undervisningen. Där kan vi på storbild titta på redovisningar eller koppla upp oss mot Internet.

Skolskogen
Skolan arrenderar lite skogsmark cirka 1 km från skolan, med intilliggande lada. Där finns diverse utrustning som man kan behöva när man är ute i skog och mark. Fritidshemmet "Guldtuppen" har utedag varje fredag och använder sig då av skolskogen.

Vi har 500 meter till "Utpusten", där vi har ett elljusspår, hockeyrink, fotbollsplan och en härlig skog.

Traditioner

  • Skoljoggen i början av september.
  • Skidfest i mars då alla åker skidor vid "Utpusten".
  • Lucia som årskurs 3 bjuder på, med vacker sång och diktläsning i Aspås kyrka.
  • Fjällresa, då vi testar den alpina disciplinen.
  • Högtidlig skolavslutning i Aspås kyrka.
Uppdaterad 2019-01-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se