Translate site

Startsida Krokoms kommun

Starta fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Enskilda får starta förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Bedöms verksamheten uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer; kommunal eller fristående. Tanken är att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Annan pedagogisk verksamhet är ett gemensamt namn för fyra verksamheter som riktar sig till barn i 1-12 års ålder, men som inte är förskola eller fritidshem i vanlig mening. De fyra verksamheterna är pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Det går att få bidrag för egna barn i enskild pedagogisk omsorg, men endast för lika många barn som tagits emot från andra familjer.

Om du vill starta eget ansöker du hos kommunen

Ansökan om godkännande av enskilt drivna verksamheter – se "Läs mer" här till höger.

Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskild driven verksamhet – se "Läs mer" här till höger.

Mer information

Har du frågor om barnomsorgspeng eller om hur du startar fristående verksamhet? Se "Kontaktinformation" till höger.

Uppdaterad 2018-12-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se