Translate site

Startsida Krokoms kommun

Naturvetenskap- och teknikutveckling

Inom Krokoms kommun finns två förskollärare som jobbar 20 procent vardera som Naturvetenskap- och Teknikutvecklare.

I Krokoms kommun har två förskollärare under perioden 2013-2016 arbetat 40 % med att utbilda och vidareutbilda kollegor till att bli s k NT-inspiratörer för att på så vis kunna inspirera till nyfikenhet och skaparlust kring naturvetenskap och teknik.

Satsningen på NT-utvecklare och NT-inspiratörer ska bidra till att höja pedagogernas trygghet, vilja, kompetens och mod att leda barnens lärande inom naturvetenskap och teknik.

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen på NT-utvecklare är ett uppdrag som regeringen gett till Skolverket. Kommunerna har fått ansöka om att få delta. Krokoms kommun har beviljats två platser.
Pedagogerna genomgår en treårig utbildning i skolverkets regi under perioden 2013-2016.


Uppdaterad 2017-07-18 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »