Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kråkguldets förskola, Krokom

Krokom ligger två mil väster om Östersund. I centrala Krokom finns fyra förskolor; Kråkguldet, Lyckebo, Regnbågen och Täppan - som alla ligger med gångavstånd till varandra.

De fyra förskolorna leds av samma rektor och de korta avstånden mellan enheterna möjliggör ett nära samarbete. Under skollov och klämdagar, samordnas verksamheten på en av förskolorna.

Utbildningen ska vara trygg, rolig och lärorik och alla fyra förskolorna har gemensamma mål ur läroplanen. Undervisningen sker i samverkan både spontant och vid olika planerade lärandeaktiviteter. På varje förskola fungerar pedagogerna som inspiratörer och är ansvariga för olika områden. Inspiratörerna leder de målstyrda processerna i utbildningen genom att bedriva en undervisning där barnen stimuleras och utmanas till nya upptäckter och kunskaper utifrån sina intressen.

På varje förskola finns en SPRÅK-inspiratör, IKT-inspiratör, MA/NO-inspiratör, HÄLSO-inspiratör och en SKA-inspiratör för att skapa ett flöde till en självförbättrande organisation i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolorna i området har även ett väl inarbetat trygghetsarbete för övergång till förskoleklass. Varje vecka under barnens sista år på förskolan har de äldsta barnen, från de olika förskolorna, idrott tillsammans, på Hissmoskolan.

Närmiljöns fina naturområden nyttjas året runt för lek och lärande. I skogen uppmärksammas årstidsväxlingar, djur- och växtliv. Naturen ger också möjlighet till motorisk träning så som skid- och skridskoåkning på vintern.
I närmiljön finns också tillgång till bibliotek, stor lekpark, brandstation, polis, ambulans, återvinningsstation etc.

Förskolorna arbetar aktivt med den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vid framtagandet av ny plan är barn och vårdnadshavare delaktiga.

Uppdaterad 2019-03-21 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se