Translate site

Startsida Krokoms kommun

Aspens förskola, Aspås

Aspens förskola är belägen i den vackra byn Aspås, med vidunderlig utsikt över Oviksfjällen, Anarisfjällen och Åreskutan. Förskolan har tre avdelningar; Stjärnan och Månen där de yngre barnen går och Solen, där de äldre barnen går.

Förskolan har en mycket stor och välutrustad gård som lockar till lek och nya upptäckter. Vintertid åker vi skridskor på skolans isbana och vi har nära till skogen, pulkabacke, eljusspår och andra grönområden. Vi nyttjar även skolans sporthall för att ha gymnastik med barnen flera gånger i veckan

Vårt arbetssätt

Aspen har ett projektinriktat tematiskt arbetssätt. Under läsåret höstterminen 2018 – vårterminen 2019 kommer de äldsta barnen på förskolan att arbeta med "Uppdrag Rädda Julen". I detta projekt som har sin grund i äventyrspedagogik kommer de äldre barnen på förskolan att ges uppdrag som utmanar deras förmågor inom bland annat problemlösning och kritiskt tänkande, social- och samarbetsförmåga, språk- och skrivutveckling.

Barnen på de yngre avdelningarna visar ett stort intresse för Babblarna och i detta tema kommer vi att använda Babblarna för att på ett lustfyllt och lekfullt sätt väva in läroplanens mål.

Årshjul med tre faser

Förskolan har även gemensamt årshjul där året är indelat i tre faser; inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen.

Under inventeringsfasen i början av hösten kartlägger och observerar vi barnens intressen och lärprocesser, samt har föräldramöte med fokus på planering. Barnen är också delaktiga i att berätta vad de vill lära sig mer om eller göra på förskolan.

Under genomförandefasen ligger vårt fokus på att utveckla barnens kunnande och förmågor mot läroplanens mål, med utgångspunkt i vad som framkom under inventeringsfasen. Vi riktar extra fokus på olika delar av läroplanen under hela året, med fokus på normer och värden under hösten, språk, kommunikation och skapande på vintern och naturvetenskap, matematik, teknik på våren.

Utvärderingsfasen som är under maj-juni ligger vårt fokus istället på att utvärdera vår verksamhet. Vi bjuder in vårdnadshavare till ännu ett föräldramöte där de får vara delaktiga i att utvärdera och förbättra verksamheten. Barnen får också möjlighet till att vara delaktiga att påverka vad de tycker fungerar bra och hur förskolan kan utvecklas bättre. Vad vi gemensamt kommer fram till utmynnar sedan i nya mål, fokus och tema för förskolan nästa läsår.

Vi utforskar ljus, luft och vatten.

Vi utforskar ljus, luft och vatten.

Vi utforskar ljus, luft och vatten.

Uppdaterad 2018-10-29 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se