Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ansök eller säg upp plats

Ansökan och placering

Barn i åldern 1-12 år med behov av tillsyn ska inom tre månader efter att ansökan kommit in erbjudas plats vid någon av kommunens förskolor/fritidshem eller inom pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Ansökan kan tidigast lämnas in 6 månader före önskat placeringsdatum.

Du kan söka plats via vår e-tjänst. Du som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan fylla i blanketten Ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgWord och skicka den till områdesexpeditionen. Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om plats och blir platsinnehavare. Om ni är två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan. Båda vårdnadshavarna är ansvariga för barnomsorgsavgiften.

När du har accepterat placeringen godkänner du samtidigt kommunens barnomsorgsregler samt att personuppgifterna hanteras i enlighet med Datalagen och Personuppgiftslagen.

Anmälan om delad plats

Om ni som är barnets vårdnadshavare inte har ett gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan ni båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorgen. Ni får varsin räkning som baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Ni anmäler delad barnomsorgsplats på blanketten Anmälan delad barnomsorgsplatsPDF. Blanketten undertecknas av er båda och skickas till Barn- och utbildningsavdelningen.

Val av förskola/fritidshem samt köregler

I din ansökan kan du ange upp till tre alternativ för önskad förskola/fritidshem. Inom tre månader från det att din ansökan kommit in kommer du att erbjudas plats. Vi strävar efter att tillgodose ditt förstahandsval, i mån av plats. Om du blir erbjuden en plats som inte stämmer överens med ditt förstahandsval på ansökan kan du, oavsett om du accepterar erbjudandet eller inte, välja att stå kvar i kön. Du köar då fortfarande till förstahandsvalet med bibehållet ansökningsdatum.

Om du blir erbjuden ditt förstahandsval, men tackar nej, tas du bort ur kön. Önskar du ny plats ska du lämna in ny ansökan. Om du önskar omplacering inom kommunen ska du skicka in en ny ansökan till områdesexpeditionen.

Förtur

I dag finns inget system för förtur inom barnomsorgen i Krokoms kommun.

Uppsägning av barnomsorgsplats

Om du inte längre är i behov av barnomsorg ska du lämna in en skriftlig uppsägning. Det kan du göra antingen via e-tjänsten eller på blanketten Uppsägning barnomsorgPDF.

Uppsägningen lämnas till förskolan/fritidshemmet eller till områdesexpeditionen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningshandlingen kommit in. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet.

Om du har sagt upp platsen kan du söka ny plats först efter det att uppsägningstiden gått ut.

När ett barn byter plats från förskola till fritidshem sker överflyttningen automatiskt, om så önskas.

E-barnomsorg

Du kan söka och säga upp barnomsorgsplats, samt lämna inkomstuppgift och schema via vår e-tjänst. Allt som krävs är en e-legitimation som finns att ladda hem från bland annat bankerna.

Med e-legitimationen kan du logga in dig på Mina sidor och signera de uppgifter du vill skicka till kommunen. Läs mer om hur du laddar ner och använder e-legitimation på sidan om e-legitimation länk till annan webbplats.

Till e-tjänsten och Mina sidor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst hittar du länk till blanketter här till höger.

Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se