Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kontaktuppgifter elevhälsa

Verksamhetschef
Pernilla Oscarsson, 0640 168 31 pernilla.oscarsson@krokom.se

Skolpsykologer
Lukas Thunman (PTP-psykolog), 0640 168 39, lukas.thunman-lindqvist@krokom.se

Emilie Moberg, 0640 168 34, emilie.moberg@krokom.se

Sandra Daebel, 0640 168 34, sandra.daebel@krokom.se (föräldraledig till 180101)

Skolläkare
Erik Malers, kontaktas via skolsköterska eller verksamhetschef

Skolsköterskor
Susanne Håkansson, 0640 168 33, susanne.hakansson@krokom.se
- Nyhedens skola, Hissmoskolan och Kvarnbacksskolan

Gunilla Magnusson, 0640 168 45, gunilla.magnusson@krokom.se
- Dvärsätts, Rödöns, Näldens, Hovs och Trångsvikens skolor

Jan-Anders Haglund, 0640 168 44, jan-anders.haglund@krokom.se
- Föllinge skolområde, Sånghusvallen och Änge skola

Maria Kingstad, 0640 172 08 maria.kingstad@krokom.se
- Ås skola

Ann-Chatrin Westling, 0640 168 58 ann-chatrin.westling@krokom.se
- Änge, Kaxås och Aspås skolor

Skolkuratorer
Linda Johannesson, 0640 168 35, linda.johannesson@krokom.se
- Nyheden, Hissmoskolan och Kvarnbackskolan

Per-Ola Wallehed, 0640 168 46, per-ola.wallehed@krokom.se
- Föllinge skolområde och Aspås skola

Alexandra Sture, 0640 168 37, alexandra.sture@krokom.se
- Ås och Sånghusvallens skola

Emma Aspman, 0640 168 36, emma.aspman@krokom.se
- Hov, Nälden, Rödön och Trångsviken

Specialpedagoger
Margita Olofsson, 0640 168 42 margita.olofsson@krokom.se
- Kontaktperson för särskolan, Änge skola

Lotta Åsander, 0640 168 32 lotta.asander@krokom.se
- Kontaktperson för särskolan

Inger Harryson, 0640 168 40, inger.harryson@krokom.se
Föllinge skola

Uppdaterad 2017-08-29 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »