Translate site

Startsida Krokoms kommun

Trafik och gator

Inom tätorten Krokom är det plan- och fastighetsavdelningen som ansvarar för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet (förutom Offerdalsvägen), gatubelysning, torghandel, skyltning och parkeringsövervakning med mera.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna, till exempel E14, Offerdalsvägen och Rödövägen.

Förutom de kommunala och statliga vägarna finns det många enskilda vägar där det i regel är en lokal samfällighetsförening som ansvarar för skötseln.

Bygg- och miljönämnden, tillika Trafiknämnd, har myndighetsansvar för lokala trafikföreskrifter.

Uppdaterad 2017-11-10 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se