Translate site

Startsida Krokoms kommun

Aktuellt kring bredbandsutbyggnaden

Under 2016 har IP-Only och byNet grävt och byggt ut bredband på följande orter: Krokoms tätort, Hissmofors, Hissmon, Dvärsätt, Aspås, Nälden, Vaplan, Änge och Föllinge.

Återställningsarbeten i Krokom

Arbetet med återställning av mark efter grävning av fiber i Krokom har dessvärre dragit med problem och förseningar.
Krokoms kommun har påtalat detta till IP-Only, som är huvudansvarig för fiberutbyggnaden även om de i sin tur engagerat
underentreprenörer för grävningsarbeten och andra för återställande av gjorda grävningar.

Enligt IP-Only är i dagsläget (vecka 34), 90 procent av allt  återställningsarbete åtgärdat.

Nuläge byggstatus:

 • Erbjudanden till nya områden med fokus på företag och flerfamiljshus
 • Färdigställa de områden som inte blev klara under 2016, Ytterån, Ås, Trångsviken och Hägra
 • Fortsatt samarbete med Jämtkraft Elnät vid nybyggnationsområden och enskilda anslutningar
 • I slutet av 2017 öppna upp för efteranslutningar i redan utbyggda områden för möjlighet till anslutning under 2018
 • Ansluta nybyggnationer löpande. Sånghusvallen "5" byggnation och anslutning 2017-2018
 • Landsbygdsprojekt med bidrag tillsammans med byNet
 • Områden där ADSL släcks ner är prioriterade
 • Efteranslutningskampanj i områden på landsbygden som redan har fiber under 2018-2019
 • Ytterån – I ett första skede var det för få intresserade av erbjudande om anslutning. Nytt erbjudande kommer att skickas ut 2017. För att byggnation ska kunna påbörjas 2018 krävs att minst 60 % är intresserade av anslutning.
 • Ås – Inledningsvis var intresset för lågt, men nytt erbjudande har gått ut som nu medfört att mer än 60 % är intresserade av anslutning. Byggnationer under 2018.
 • Dvärsätt/Hägra tätort fas 2 är planerad
 • Föllinge – erbjudande har gått ut till företag i industriområdet

Landsbygdsprojekten

Dessa projekt byggs av byNet med stödpengar från både Landsbygdsprogrammet och Tillväxtverkets ERUF medel. Fokus ligger på områden där ADSL släcks ner 30 september 2017. Vidare sker en detaljplanering av de mindre byar som återstår. Ett antal av dessa har kanalisation men är inte fibrerade. Byggnation 2018-2019. Det kommer sen att ges möjlighet till efteranslutning i områden på landsbygden som redan har fiber, med byggnation under 2018-2019.
Områden som prioriteras först är:

 • Östra Offerdal – anslutning pågår, projektet kommer att slutförs under 2017
 • Raftälven och Gravbränna – detaljplanering pågår. Byggstart 2018-2019
 • Skärvången/Vallrun/Lillholmsjö – försäljning pågår med beräknad byggstart under senare delen av 2017 eller våren 2018 och slutförs under 2019
 • Laxsjö/Flykälen/Storåbränna – försäljning pågår med beräknad byggstart under våren 2018 och slutförs 2019
 • Tängtorpet/Landsom/Backen/Dille - erbjudande om anslutning går ut i mars/april 2017. Byggnation under 2018

Telias ADSL noder med koppartråd släcks ner 30 september 2017

ADSL teknik är ett omodernt sätt att leverera digitala tjänster igenom. Dels är överföringshastigheten och mängden data som kan skickas starkt begränsad samt att reservdelar till ADSL noderna inte längre tillvekas.

Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. De tjänster som påverkas är telefoni, bredband, tv och företagstjänster.

Mer info finns på Post- och telestyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Krokom finns 12 ADSL noder (stationer) som Telia äger och som släcks ner den 30 september 2017. De pågår ett arbete för att klara omställningen och planen är att alla ska få ett erbjudande om fiberuppkoppling innan nedsläckning sker.

På följande orter finns tillgång till fiber via IP-Only:

 • Alsenviken
 • Bakvattnet
 • Finnsäter
 • Häggsjövik
 • Jänsmässholmen
 • Kaxås
 • Åkersjön

Följande orter har egen fiberförening och kan själva ansluta kunder som är utan fiberuppkoppling:

 • Laxsjö
 • Valsjöbyn
 • Östbacken (Kluk)

Dessa orter kommer att få ett erbjudande om uppkoppling och byggs ut via pågående eller planerade projekt som IP-Only/byNet ska starta upp under 2017.

 • Lillholmsjö
 • Vallrun
 • Offerdalsberg

Återstående ADSL nod:

 • Valne - har idag bredband via Radiolänklösning. Väntar på svar på stödansökan från Tillväxtverket. Byggnation av fiber via projekt 2018-2019
Uppdaterad 2017-09-07 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »