Hjälp oss bygga bilden
av vår vackra kommun

En grupp människor på blomstervandring

Just nu arbetar vi med vår nya besöks- och kommunkarta över Krokoms kommun, den kommer att finnas för distribution i höst och gäller under perioden 2020-21. Vi behöver bilder till kartan och bjuder därför in till en fototävling.

Vi önskar oss bilder från alla årstider på exempelvis vandring, turridning, mat- och kulturupplevelser, jakt, skoter- och skidåkning, hundspann, vackra vyer med mera. Vi vill gärna ha människor med på bilderna och då är det förstås viktigt att säkerställa att det finns ett skriftligt samtycke. Läs mer om det längre ner.

Vi behöver cirka tio bilder till kartan och vi kommer välja bilder från olika årstider och från så många olika kategorier som möjligt. Fotografens namn kommer förstås att finnas med i anslutning till bilden.

Ta chansen att vara med i tävlingen, kanske blir det just din bild som får vara med i turistkartan och kanske får du möjlighet att sälja några av dina bilder till oss. Tillsammans bygger vi bilden av Krokoms kommun!

Vad händer med bilderna?

Vi gör ett urval av de bilder vi får in till tävlingen och de vinnande bidragen kommer att vara med i besöks- och kommunkartan. Bilderna kommer inte att användas i något annat sammanhang.

I nästa steg kommer vi att kontakta några av er som är med i tävlingen med målet att bygga upp en bildbank med friköpta bilder. Vi behöver bilder till hemsidan, broschyrer och annat informations­material som vi kommer ta fram för att visa upp vår vackra kommun för omvärlden. När det blir dags för att dra igång arbetet med bildbanken kommer vi att informera via våra kanaler, så det finns förstås chans att bidra till bildbanken även för den som inte är med i tävlingen.

Skicka in din bild här!

Du kan självklart skicka in flera bilder även om det bara går att skicka en i taget. Vi behöver ha dina bidrag till tävlingen senast den 30 augusti.

Den underskrivna samtyckesblanketten skickar du till:

Krokoms kommun
Kommunikationsavdelningen
Offerdalsvägen 8
835 80 Krokom

Här laddar du ner blanketten för samtyckePDF


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke


Det finns identifierbara personer i bilden. Jag kommer därför att komplettera med ett underskrivet samtycke för varje sådan person.

Berätta om din bild, namn på eventuella personer, var bilden är tagen mm.