Bergtjärn, Jänsmäss­holmen

Bergtjärn är en liten men spektakulär tjärn utefter gamla leden mot Sandtjärn från den lilla fjällbyn Jänsmässholmen.

Bergtjärn ligger efter gamla leden mot Sandtjärn från den lilla fjällbyn Jänsmässholmen och man når tjärnen efter en promenad på ca 30-40 min.

Tjärnen ligger i en mycket djup grop i ett skogsparti mitt ute på myren i närheten av fjället. När du går över den platta myren, kommer du in i skogen och helt plötsligt är det ett stort hål i marken och längst där nere finns en svart tjärn som vaktas av lodräta klippor. Det finns nu en fin markerad led dit, ungefär 4 km. Det är spångat på de ställen som är blöta så det går att gå med skor om man vill. Skyltat till utsiktsplatsen vid Bergtjärn uppifrån och skyltat ner till själva tjärnen. Tillgänglig för alla åldrar, barnfamiljer, äldre, unga och alla däremellan.

Bild på gran med vandrare i bakgrunden.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Service

Kategorier
Vandring, Barn- och familje­aktiviteter


Meny