Fäbovallen Myhr­­bodarna, Valsjö­byn

Myhrbodarna är en mycket vacker och välbevarad fäbodvall som ligger högt belägen med otrolig utsikt över fjäll och skogar.

Fäbodvallen Myhrbodarna ligger beläget knappt 5 km nordost om Valsjöbyn, ca 655 m.ö.h. på Nordruns sydsluttning med milsvidd utsikt över främst den Norska fjällvärlden.

Den genuina gårdsmiljön har gjort att Myhrbodarna sedan några år tillbaka är ett byggnadsminne. Detta innebär att byggnaderna ska bevaras, markerna hållas öppna och omgärdas av trägärdesgårdar.

Både slåttermarkerna och utmarksbetet är artrika och starkt präglade av långvarig slåtter- eller beteshävd. Inägorna omges av en trägärdesgård. Här finns en ängslada för förvaring av höet. Övriga byggnader på inägan är bl a bustugan och fjös för både kor och getter.

Utmarksbetet består av fjällbjörkskog med högörts-vegetation. Gårdens får och småkalvar hålls på avgränsade delar av inägan medan getter och kor går på utmarksbete.

Ring för information om sommarcafé.

Bild på en fäbodvall med en gärdesgård i förgrunden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Service

Kategorier
Stugor, Café, Fäbodar, Historiskt


Meny