Valsjöns fiskevårdsområde

vy över sjö med fjäll i bakgrunden och solstrålar som skiner igenom molntäcket

Ett fiskevårdsområde som ligger i ett naturskönt område nära norska gränsen. Med ett 20-tal tjärnar och 4 strömmande vattendrag.

Fisket bestående av öring, röding, harr och sik. Sausjön fiske efter grov röding, max 8 rödingar. Eget fiskekort. Från och med år 2004 ingår Hotagen-Flinten i Valsjöns Fvof.

Specialregler Toskströmmen: Totalt fiskeförbud uppströms bron, i övrigt upplåten 1 juni-31 aug (specialfiskekort under juli månad). Förbud att fiska med agnad krok. Bag limit max 1 fisk per fiskekort och dygn. Minimimått ö+h 40 cm.

Övriga strömmande vatten: 1 sept - 31 okt. Fiskeförbud i vissa tjärnar: 1 okt - 31 jan, 1 okt - 19 juni.

Nätbegränsningar: Nätfiske är förbjudet i alla tjärnar och i strömmande vatten. Fiske från båt är tillåtet i Rengen, Hommvattnet, Valsjön, Lillsjön, Stor-Gruveln, Lill-Brinnsjön, Lillsjön på Hotagen-Flinte, Hotagssjön och Stor-Foskvattnet.

Fiske från båt endast tillåtet med fvo-båtar som finns att hyra.

Fiskekort finns bl.a att köpa hos Valsjöbyns Fiskecenter, Valsjöbyns Jakt & Fiskecamp, Rötvikens Camping och lanthandlare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Service

Kategorier
Fiske


Meny