Fiskevårdsområden i Krokoms kommun

vy över en fiskesjö

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden (FVO) i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Föreningen består av samtliga fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag. Ett sätt att bedriva en bra fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter, är att samarbeta med övriga fiskerättsägare.

 • Alsensjöns fiskevårdsområde

  Här är det gott om stor fisk, en av Jämtlands rikaste harrsjöar. Årligen tas också mycket grov öring ur Alsensjön

 • Alsensjöns fiskevårdsområde

  Här är det gott om stor fisk, en av Jämtlands rikaste harrsjöar. Årligen tas också mycket grov öring ur Alsensjön

 • Bakvattnets fiskevårdsområde

  På Bakvattnet kan du fiska både sommar som vinter. Sjön är inte så stor men anses av många vara den roligaste sjön att fiska på.

 • Bakvattnets fiskevårdsområde

  På Bakvattnet kan du fiska både sommar som vinter. Sjön är inte så stor men anses av många vara den roligaste sjön att fiska på.

 • Föllinge-Kyrkslätts fiskevårdsområde

  Inom området finns ett mycket varierat fiske från bäckmete, sjöfiske till fiske i strömmande vatten. Här finns även ett put-and-takevatten med regnbåge.

 • Getsjöns fiskevårdsområde

  Här finns möjligheter att finna fiske av alla slag: spinn/haspel från land och från båt. Flugfiske i vildmarksnatur.

 • Granboforsens fiskevårdsområde

  Reglerat område i Indalsälven med strömmande vatten nedströms Kattstrupen ca 3-4 km. Sedan fiske av sjökaraktär fram till kraftverket i Litsnäset. Därefter strömmande vatten ned till områdesgränsen.

 • Gunnarvattnets fiskevårdsområde

  Fiskevårdsområdet ingår i Hotagenkortet. För köp av fiskekort till enbart Gunnarvattnets FVO ring angivet kontaktnummer.

 • Gysens fiskevårdsområde

  Fisket i Gysån är bäst före midsommar. Goda möjligheter till fina sikfångster vid pimpelfiske strax efter isläggning.

 • Gärdessjöns fiskevårdsområde

  Det finns "vild" fisk i Gärdessjön. Den kan vara lättast att nå med dragrodd, spinnare, wobbler, skeddrag.

 • Hissmofors fiskevårdsområde

  Älvsträcka i Indalsälven från Storsjöns utlopp och 3,5 km nedströms. Sportfisket är främst inriktat på harr och öring. Alla former av sportfiske är tillåtet.

 • Hällsjöns fiskevårdsområde

  Längst i norr finns sjöarna Storvågen och Lillvågen. Mellan dessa finns Stuppulsån, en sträcka på 400 meter.

 • Kougstasjöns fiskevårdsområde

  Kougstasjön, en djup och omväxlande källsjö på 365 m.ö.h. är centralpunkten i området. Den har rikligt av sik och öring, gott om fin abborre, samt sparsamt med röding.

 • Landösjöns fiskevårdsområde

  Landösjön har under de senaste åren blivit ett eftertraktat rödingvatten tack vare sin tillgänlighet. Här har du chans att putsa ditt personliga rekord på röding.

 • Laxvikens fiskevårdsområde

  Området har ett varierat utbud av fiskemöjligheter i båda sjöar, tjärnar och strömmar. Mycket vacker natur med fjällutsikt

 • Näldsjöns fiskevårdsområde

  Sjöfiske kan ske över hela sjön. Under högsommar går större fisk gärna ner på djupare vatten, medan harr och mindre sik håller sig på de grund som man hittar utanför uddar och öar.

 • Ottsjöns fiskevårdsområde

  Ottsjöns fiskvårdsområde omfattar sjöarna Ottsjön och Siksjön

 • Rönnöfors-Oldens fiskevårdsområde

  Sjöar och strömmande vatten nära fjällnatur.

 • Rörvattnet-Skogsjö fiskevårdsområde

  Ligger i gränslandet mellan fjäll och skog. Ca 1 400 ha sjö och 60 km strömvatten. Flertalet vatten har bestånd av enbart öring och röding.

 • Sandvikssjön-Edeforsens fiskevårdsområde

  Området omfattar främst Sandvikssjön och dess utloppsström Edsforsen (Östra fåran är undantagen). I Sandvikssjön får man fiska från båt.

 • Stor-Brinnsjöns fiskevårdsområde

  Fisketider: Pimpelfiske - vårvintern. Sommarfiske - vanligen omkring midsommar. Fisketips: Sommartid - spinnare, fluga eller prova med en jigg. Vintertid - pimpelfiske på vårisen.

 • Stor Fulvurn

  Fiskevatten på Länstyrelsens kort inom Jinggevaerie fiskevårdsområde. Vintertid går skoterleden från Storåbränna till Gäddede över sjöarna.

 • Stor-Mjölkvattnets fiskevårdsområde

  Det finns mycket fin matfisk, röding och öring, i Stor Mjölkvattnet.

 • Storsjön-Krokom fiskevårdsområde

  Handredskapsfisket är fritt i hela Storsjön. Med handredskap menas spö, pilk eller liknande redskap som är utrustad med lina och högst tio krokar.

 • Storåbränna-Lakavattnets fiskevårdsområde

  Storåbränna-Lakavattnets fiskevårdsområde gränsar mot Hotagens Naturreservat. Fisket sker i en naturskön miljö med ett rent och klart vatten.

 • Valsjöns fiskevårdsområde

  Ett fiskevårdsområde som ligger i ett naturskönt område nära norska gränsen. Med ett 20-tal tjärnar och 4 strömmande vattendrag.

 • Åkersjöns fiskevårdsområde

  Åkersjön bjuder på öring- och rödingfiske både sommar och vinter, fiskar på 1 kilo och större är inte ovanligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny