Vad tycker du?

Confident female teenager with group of friends outdoors

Vi välkomnar ideella kulturföreningar och enskilda medborgare som vill vara med och påverka kultur och samhällsutvecklingen.

Under hösten finns möjlighet att påverka hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta långsiktigt för
hela länets utveckling. Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), länets styrdokument, uppdateras med sikte på Jämtlands län 2050!

Region Jämtland Härjedalen Kultur vill att kultur ska bli en tydlig del i det arbetet.
För att höra vad du tycker och säkerställa att kulturen tar plats bjuder vi in till lokala träffar för att samla inspel och synpunkter.


Anmälan görs till projektledare Anette Forsberg anette.forsberg@regionjh.se eller tel 063-14 67 22.

Anette kan också svara på frågor om träffarna.
Anmälan senast 5 dagar innan det aktuella arrangemanget.

Mer information om aktuell RUS och om RUS-revideringsprocessen finns på biblioteken samt på regionens hemsida

Tid och plats

Tid: 21 november 2019 klockan 18.30-21.00

Plats: Biblioteket i Krokom

Typ av evenemang: Övriga evenemang