Translate site

Startsida Krokoms kommun

Råd till dig som är utsatt

För dagbok


Anteckna med datum varje gång din partner slår dig eller hotar dig och/eller barnen.

Berätta för någon


Tala med någon som du har förtroende för om vad Du är med om. Be någon närstående om att få nyckel till deras bostad så att Du alltid har någonstans att ta vägen om Du hastigt måste fly.

Uppsök läkare för undersökning och vård


Våga berätta för läkaren om vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar vanliga synliga skador. Då finns det dokumenterat om du senare väljer att anmäla.

Om Du måste lämna hemmet


Ha dessa saker lättillgängligt, kanske nerpackade i väska
  • Identitetshandlingar för dig och barnen
  • Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
  • Om du har viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
  • Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga
  • Kontobevis, kreditkort etc
  • Nyckel till bostad

Kom ihåg att barn som bevittnar våld/växer upp med våld i hemmet är brottsoffer. De behöver stöd och hjälp för att bearbeta sina upplevelser. Kontakta Individ- och familjeomsorgen som slussar dig vidare till Trappan - som ger särskilt stöd till barn som sett eller upplevt våld.

Uppdaterad 2012-02-14 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se