Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ansökan

För att ansöka om ekonomiskt bistånd krävs oftast ett möte mellan dig och en socialsekreterare på socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd utgår från Socialtjänstlagen 4kap. 1§, och ett beslut föregås alltid av en utredning enligt 11 kap 1§ i samma lag.

Kontakta oss under angivna telefontider för att boka ett möte. Du och socialsekreteraren går tillsammans igenom din ansökan och din aktuella situation. Om du behöver tolk, meddela detta när du bokar tid.

Tänk på att det är en viss väntetid innan du kan få en besökstid hos en socialsekreterare eller ett beslut på din ansökan. Kontakta därför oss så snart du vet att du får svårt att klara din försörjning.

För att vi ska kunna utreda rätten till bistånd, är det viktigt att du noggrant redovisar din situation. Därför behöver du kunna uppvisa bland annat:

  • Individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen
  • Eventuellt giltigt läkarintyg
  • Inkomstbesked de senaste tre månaderna
  • Hyreskontrakt eller boendekostnader för egen fastighet
  • Räkningar för el, hemförsäkring och fackavgift
  • Kvitto på läkarvård/mediciner
  • Kontoutdrag/kontobesked från banken de senaste tre månaderna
  • Senaste skattedeklarationen
  • Ekonomisk översikt från banken

Observera att ofullständig ansökan kräver komplettering vilket innebär längre handläggningstid. Om du har bokat en tid och får förhinder meddela detta till oss.

Vad händer sen?

Vid ett besök hos oss går du och en socialsekreterare tillsammans igenom din ansökan och dina förutsättningar att lösa den aktuella situationen. Det krävs alltid en utredning där socialtjänsten bedömer om du har rätt till försörjningsstöd.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftligt beslut om din ansökan beviljas eller avslås.

Du kan överklaga

Beslutet går att överklaga genom så kallat Förvaltningsbesvär. Så här gör du:

Skriv till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ange vad beslutet gäller och vilken ändring du önskar.
Vid en överklagan omprövar socialnämnden beslutet. Om beslutet kvarstår sänder socialnämnden din överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Härnösand för ytterligare prövning.

Uppdaterad 2017-07-03 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se