Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom testar nattillsyn via kamera

Krokoms kommun kommer under 2017 testa nattillsyn via kamera. Nattillsyn via kamera är en möjlighet för dig som inte vill att tillsynsbesöken stör din nattsömn, men ändå vill känna tryggheten av att någon tittar till dig för att förvissa sig om att allt är som det ska.

Idag innebär ett tillsynsbesök att nattpatrullen vid Krokoms kommun tittar till en person, en eller flera gånger per natt, för att förvissa sig om att allt är som det ska. Tillsynsbesöket innebär inte någon annan praktisk arbetsuppgift. Tillsyn beviljas genom ett biståndsbeslut och i samråd med hemtjänsten eller nattpatrullen bestäms vid vilka tider tillsynen ska genomföras. Tillsyn via kamera kommer alltid att vara helt frivilligt.

Tryggheten i fokus

Att få en ostörd sömn betyder mycket, både för den kroppsliga och för den mentala återhämtningen. Erfarenheter visar att personer som har tillsyn på natten kan uppleva att de blir störda i sin sömn när någon går in i bostaden, och att de har svårt att somna om eller sova bra efteråt.

Vid vissa sjukdomstillstånd kan personer som har tillsyn också ha svårt att komma ihåg varför man har vaknat till, eller varför en person är inne i bostaden. Fallrisken är väldigt stor på natten, oavsett ålder eller eventuellt sjukdomstillstånd. Att bli väckt i sömnen, för att sedan gå upp och röra på sig i mörkret, är en riskfaktor. Slutligen kan tillsynsbesök på natten även påverka sömnen för eventuell partner som bor i bostaden.

Så här fungerar det

Kameran som används vid tillsynen fungerar i fullständigt mörker och monteras på lämplig plats i bostaden. Vid tidpunkten för överenskommen tillsyn loggar behörig personal in i systemet och tar med hjälp av kameran en ögonblicksbild på 30 sekunder.

Kameran kommer enbart att vara möjlig att använda under det tidsspann som brukaren och nattpatrullen kommer överens om. De 30 sekunder som personalen har haft tillsyn via kamera, kan inte sparas.

Om personen som ska ha tillsyn inte befinner sig i sängen, om något verkar fel, eller om tekniken inte fungerar, åker nattpatrullen ut och gör ett personligt besök.

Varje inloggning i systemet registreras. Detta gör det möjligt att se vem som har loggat in i systemet och när, vilket kan användas både för att följa upp tillsynen och för att säkerställa att den har genomförts.

Uppdaterad 2017-02-27 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »