Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lag om stöd och service till funktionshindrade, LSS

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten genom ovan nämnda lagar, ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv." 

Assistansersättning
Från och med 1 januari 2011 regleras assistansersättning i Socialförsäkringsbalken vilket innebär att lagen om assistansersättning (1993:389), LASS har förts över till den nya Socialförsäkringsbalken.

Uppdaterad 2012-02-16 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »