Translate site

Startsida Krokoms kommun

Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du söker direkt till försäkringskassan eller tar hjälp av kommunens LSS-handläggare. 

Syftet med personlig assistans är att människor med omfattande funktionsnedsättning skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor.

Insatserna ska vara utformade så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Stöd och hjälp kan ges delar av, eller hela dygnet.  

Genom personlig assistans får den funktionsnedsatte tillgång till ett eget mänskligt hjälpmedel i de olika momenten i vardagslivet. Det gäller i första hand de grundläggande behoven: personlig hygien, på -och avklädning, att äta, kommunicera med andra och med förflyttning. 

Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga behov. Det kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter.

Behöver du maximalt 20 timmar per vecka är det kommunen som beslutar om ersättning. Har du ett grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan är det försäkringskassan som beslutar om assistansersättning, enligt socialförsäkringsbalken (tidigare Lagen om assistansersättning, LASS). Assistansen kostar dig ingenting. 

Som utförare av den personliga assistansen kan du välja: 

  • Kommunen 
  • Privat assistansförmedling 
  • Egen regi 

Se även under "Läs mer" här till höger.

Uppdaterad 2013-02-13 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »