Translate site

Startsida Krokoms kommun

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS/MAR ska se till att Krokoms kommun följer lagar och författningar. MAS/MAR följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att du får en god och säker vård. MAS/MAR gör även rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Ansvaret innebär bland annat att det finns rutiner för:

  • Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen.
  • Att brukarna får den vård och behandling som läkare ordinerat 
  • Att läkemedelshanteringen är säker ändamålsenlig och väl fungerande.
  • Att delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenad med säkerhet för brukaren.
  • Att avvikelser rapporteras och anmälan görs då en person drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en vårdskada.

Lex Maria

Händelser inom hälso- och sjukvården som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller när någon drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en annan allvarlig skada än en vårdskada ska vårdgivaren anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i kommunens verksamheter, ansvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att anmälan görs till IVO enligt Lex Maria.

Utifrån en anmälan kan IVO vidta de åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen, till exempel ställa krav på att vårdgivaren förbättrar rutiner eller gör ändringar i IT-system.

Uppdaterad 2018-08-28 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se