Translate site

Startsida Krokoms kommun

God man/förvaltare

Godmanskap anordnas för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Godmanskap och förvaltarskap anordnas genom beslut i tingsrätten. Det är överförmyndarnämnden som utfärdar det registerutdrag som ställföreträdaren använder och visar upp när denne sköter sitt uppdrag.

God man eller förvaltare utses inte om det går att hjälpa en person på ett mindre ingripande sätt. Detta innebär att om den enskildes behov kan tillgodoses genom fullmakt eller annan lösning behöver det inte förordnas en god man. Däremot kan godmanskap och förvaltarskap anordnas vid en enstaka händelse, till exempel för att bevaka rätt i ett dödsbo eller vid försäljning av en fastighet.

Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan den hjälpbehövande och den gode mannen. En god man ska inte göra saker för den hjälpbehövande som denne inte samtycker till.

När det gäller vardagsbestyr såsom att betala räkningar behöver den gode mannen dock inte fråga den hjälpbehövande om ett särskilt samtycke för detta.

Om den hjälpbehövande själv inte kan uttrycka sin vilja kan det i vissa fall vara lämpligt att den gode mannen först diskuterar frågor som uppkommer med anhöriga. Den gode mannen har dock i slutändan bara skyldigheter gentemot den hjälpbehövande och ingen annan.

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt.

Uppdaterad 2013-03-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se