Translate site

Startsida Krokoms kommun

God man för ensamkommande barn

Lagen om god man för ensamkommande barn trädde i kraft 1 juli 2005. Enligt lagen ska en god man förordnas för minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen, som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag. I lagen står att det ska vara en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Kunskaper om det svenska samhället är en förutsättning för att kunna bevaka barnets intressen.

Den gode mannen ska i förmyndarens och vårdnadshavarens ställe företräda barnet i alla sammanhang såväl i ekonomiska och personliga angelägenheter och ha samma juridiska ställning som en förälder. Exempel på uppgifter kan vara att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt. 

Anmälan om behov av god man ska sändas till överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas.

Beslut om att förordna och upphäva ett godmanskap fattas av överförmyndarnämnden. I ärende om förordnande av god man ger överförmyndarnämnden barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske. 

Om/när barnet beviljas uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller arton år.

Vid förordnande av god man sker ett samarbete mellan migrationsverket, socialtjänsten och överförmyndarnämnden.

Angående redovisning och arvode

Arvodering och redovisning för uppdrag som god man för ensamkommande barn, sker per månad och arvodet utbetalas enligt schablon enligt SKLS rekommendationer, under asyltiden och efter PUT.

Mer information

Om du vill veta mer om uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndarkontoret.

Under Blanketter och informationsmaterial hittar du dokument med upplysningar om uppdraget som god man för flyktingbarn. Mer information finns även att få via länkarna.

Migrationsverket har utformat en ny informationssida speciellt inriktad till gode män och överförmyndare.

Intresseanmälan för uppdrag som god man för ensamkommande barn

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn kan du anmäla ditt intresse direkt här på webben, eller kontakta överförmyndaren.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

Att vara god man eller förvaltare innehåller ett stort mått av ideellt arbete.

Uppdaterad 2013-03-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se