Translate site

Startsida Krokoms kommun

God man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar.

Godmanskap och förvaltarskap anordnas genom beslut i tingsrätten. Det är överförmyndarnämnden som utfärdar det registerutdrag som ställföreträdaren använder och visar upp när denne sköter sitt uppdrag.

Ny lag ger utökad behörighet för anhöriga

Från och med den 1 juli 2017 har anhöriga möjlighet att hjälpa den som efter 18-årsdagen är beslutsoförmöge och i behov av hjälp. Där det tidigare behövdes en fullmakt eller god man räcker det ofta med den nya lagstiftningen om behörighet för anhöriga.

Den nya lagstiftningen innebär att du, för personens räkning, kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig avses i tur och ordning (om det är fler än en företräder de personen gemensamt):

  • make eller sambo
  • barn
  • barnbarn
  • föräldrar
  • syskon
  • syskonbarn

Överförmyndarnämnd

Krokoms kommun har en överförmyndarnämnd med ordförande och två ledamöter samt ersättare. Överförmyndarkontoret i Fölllinge är nämndens uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Här kan du läsa mer om överförmyndarnämnden.

Uppdaterad 2018-07-16 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se