Translate site

Startsida Krokoms kommun

Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL, för att uppnå skälig levnadsnivå.
Följande bistånd kan bli aktuella enligt SoL:

Matleverans

För dig som har svårigheter att själv laga mat kan hemtransport av färdiglagad mat beviljas. Behöver du hjälp att värma din mat kan du få hemtjänst till detta. 

Trygghetslarm

Via en enkel installation i det vanliga telefonnätet och med en larmknapp i en halskedja eller ett armband kan du nå personal om det händer något. Personal från kommunens larmpatrull eller kvälls- och nattpatrull svarar för att larmen tas om hand och ser till att du får den hjälp du behöver. Läs mer om larm 

Ledsagarservice

Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader. Läs mer om ledsagning

Boendestöd

Behöver du stöd i din vardag för att bättre klara av att bo i det egna hemmet kan du beviljas bistånd för att få ett sådant stöd. Det kan handla om att få stöttning och motivation för att utveckla dina egna förmågor och på så vis öka din självständighet. Insatsen utförs både i ditt hem och utanför. Boendestöd är en kostnadsfri insats och ansäkan sker till en handläggare inom biståndsenheten.

Hemtjänst

Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas bistånd för sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla såväl praktiska hushållsgöromål som personlig omvårdnad och socialt stöd där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Krokoms kommun har beslutat tillämpa eget val i hemtjänsten enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Läs mer här

Anhörigstöd Det är viktigt att du som vårdar en anhörig eller nårstående får tillräckligt stöd. Kommunen kan erbjuda en del avlastande insatser som man ansöker om att få. Läs mer om anhörigstöd
 

Avlösning

För att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet samt underlätta för dig att bo kvar hemma finns möjlighet till vistelse på korttidsboende en tid. Läs mer om avlösning

Särskilt boende

När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem kan ett särskilt boende bli aktuellt.
Läs mer om vilka särskilda boendeformer som finns för funktionshindrade

Vad kostar biståndet?

För vissa bistånd betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (så kallat förbehållsbelopp) samt att kunna betala ditt boende. Beräkna din avgift

Uppdaterad 2016-10-26 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se