Translate site

Startsida Krokoms kommun

Om barn eller unga far illa

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten men vi har alla ett gemensamt samhällsansvar.

Anmälningsskyldighet

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga, som skola, hälso- och sjukvård och tandvård är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Verksamheter som har anmälningsskyldighet har tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.

Skyldighet att lämna uppgifter

De som arbetar i yrkesgrupperna som är beskrivna här ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna uppgifter till socialtjänsten som kan ha betydelse för utredningen.

Personal i familjerådgivning ska genast anmäla till socialtjänsten om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Uppgiftsskyldighet gäller däremot inte denna yrkesgrupp.

Kan jag som privatperson göra en anmälan?

Även du som privatperson bör göra en anmälan till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att ett barn eller ung person far illa.

Är sitiuationen akut ska du ringa 112!

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten och att det inte framgår på något annat sätt exempelvis genom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Du kan konsultera socialtjänsten

Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du diskutera med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan

Sekretess

Sekretess råder inom socialtjänsten om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt.

Vad säger lagen?

Anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutiner för anmälan

Rutiner för anmälan när barn far illa - broschyrPDF


Uppdaterad 2019-02-13 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se