Translate site

Startsida Krokoms kommun

Familj, barn och ungdom

Barn- och familjegruppen arbetar med olika typer av stöd, bistånd och insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar.

Det kan vara bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, familjepedagog, placering i familjehem, på institution eller hjälp genom kommunens öppenvård som erbjuder bl a stöd i föräldrarollen och familjebehandling.

Du kanske vill ha ett råd hur du ska agera i en viss situation i ditt liv. Kanske behöver du stöttning en period - alla har det tufft någon gång och då kan det vara bra att prata med någon som har kunskap och erfarenhet av att ge stöd och hjälp i svåra situationer.

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Föräldrabalken, Sekretesslagen och Förvaltningslagen (FL) är lagstiftningar som reglerar verksamheten.

Uppdaterad 2019-01-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se