Högläsning i Träff­punkten

Två uppslagna böcker med ett par glasögon ovanpå

Susanne läser för oss.

Tid och plats

Tid: 24 februari 2020 klockan 14.00-15.00

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Övrigt