Filmvisning

Vi tittar på filmen Potatishandlaren

Tid och plats

Tid: 10 mars 2023 till 9 mars 2023 klockan 13.30-14.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Underhållning

Meny